Cổng thông tin điện tử Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang

Thống kê du lịch

Xem với cỡ chữAA

KHÁCH DU LỊCH ĐẾN KIÊN GIANG THÁNG 6 NĂM 2017

(18:37 | 20/09/2017)

Trong tháng 6/2017, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 613.013 lượt, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, khách quốc tế 34.902 lượt, tăng 105,9% so cùng kỳ; khách tham quan khu, điểm du lịch 289.500 lượt, giảm 15,3% so cùng kỳ. Khách lưu trú 323.513 lượt, tăng 20,8% so với cùng kỳ. Doanh thu 429,8 tỷ đồng tăng 5,9% so cùng kỳ.
Riêng Phú Quốc có 284.000 lượt khách tham quan du lịch, giảm 8,63% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 29.200 lượt, tăng 95,6% so cùng kỳ. Doanh thu đạt 348,3 tỷ đồng, tăng 15,5% so với cùng kỳ.
Lũy kế 6 tháng, Du lịch Kiên Giang ước đón 3.082.513 lượt khách tham quan, tăng 3% so cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế 208.388 lượt, tăng 22,5% so cùng kỳ. Doanh thu đạt 2.240,9 tỷ đồng, tăng 20,4% so cùng kỳ.

 

 

 

Chỉ tiêu

Thực

hiện

tháng

 5

Ước

TH

Tháng

6

Lũy kế từ

đầu năm

Thực

hiện

So với

cùng kỳ

(%)

I. Tổng số lượt khách (lượt)

495.743

613.013

3.082.513

103,0

           Khách quốc tế (lượt)

33.331

34.902

208.388

122,5

   Trong đó: Phú Quốc(lượt)

203.797

284.000

1.203.829

101,5

           Khách quốc tế (lượt)

28.283

29.200

176.821

122,2

1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt)

250.157

289.500

1.664.838

100,6

2. Khách lưu trú du lịch (lượt)

245.586

323.513

1.417.675

106,0

II. Thời gian lưu trú bình quân(ngày/khách)

1,5

1,5

1,6

103,4

           Khách quốc tế (ngày/khách)

2,4

2,4

2,5

105,1

III. Doanh thu (tỷ đồng)

421,5

429,8

2.240,9

120,4

           Trong đó: Phú Quốc(tỷ đồng)

346,3

348,3

1.885,1

121,4

IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở)

485

485

485

120,3

                 Số phòng (phòng)

13.855

13.855

13.855

137,9

P.QLDL