Cổng thông tin điện tử Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang

Thống kê du lịch

Xem với cỡ chữAA

KHÁCH DU LỊCH ĐẾN KIÊN GIANG THÁNG 7 NĂM 2017

(19:30 | 20/09/2017)

Trong tháng 7/2017, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 713.622 lượt, giảm 8,8% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, khách quốc tế 34.473 lượt, tăng 74,6% so cùng kỳ; khách tham quan khu, điểm du lịch 373.506 lượt. Khách lưu trú 340.116 lượt, tăng 13,4% so với cùng kỳ. Doanh thu 503,7 tỷ đồng tăng 46,6% so cùng kỳ.
Riêng Phú Quốc có 430.370 lượt khách tham quan du lịch, giảm 13,7% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 31.858 lượt, tăng 92,8% so cùng kỳ. Doanh thu đạt 393,8 tỷ đồng, tăng 46,2% so với cùng kỳ.
Lũy kế 7 tháng, Du lịch Kiên Giang ước đón 3.880.622 lượt khách tham quan, tăng 2,8% so cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế 227.585 lượt, tăng 19,9% so cùng kỳ. Doanh thu đạt 2.706,3 tỷ đồng, tăng 23,4% so cùng kỳ.
 

 

 

Chỉ tiêu

Thực

hiện

tháng

6

Ước

TH

Tháng

7

Lũy kế từ

đầu năm

Thực

hiện

So với

cùng kỳ

(%)

I. Tổng số lượt khách (lượt)

697.500

713.622

3.880.622

102,8

           Khách quốc tế (lượt)

19.626

34.473

227.585

119,9

   Trong đó: Phú Quốc(lượt)

361.008

430.370

1.711.207

101,6

           Khách quốc tế (lượt)

17.217

31.858

196.696

122,0

1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt)

410.431

373.506

2.159.275

101,0

2. Khách lưu trú du lịch (lượt)

287.069

340.116

1.721.347

105,1

II. Thời gian lưu trú bình quân(ngày/khách)

1,6

1,6

1,6

103,0

           Khách quốc tế (ngày/khách)

2,0

2,2

2,5

102,5

III. Doanh thu (tỷ đồng)

391,5

503,7

2.706,3

123,4

           Trong đó: Phú Quốc(tỷ đồng)

309,4

393,8

2.240,1

122,9

IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở)

485

485

485

120,3

                 Số phòng (phòng)

13.855

13.855

13.855

137,9

 

P.QLDL