Cổng thông tin điện tử Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang

Thống kê du lịch

Xem với cỡ chữAA

KHÁCH DU LỊCH ĐẾN KIÊN GIANG THÁNG 8 NĂM 2017

(19:32 | 20/09/2017)

Trong tháng 8/2017, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 569.128 lượt, tăng 29,9% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, khách quốc tế 34.430 lượt, tăng 77,1% so cùng kỳ; khách tham quan khu, điểm du lịch 267.397 lượt, tăng 20,5% so với cùng kỳ. Khách lưu trú 301.731 lượt, tăng 39,6% so với cùng kỳ. Doanh thu 456,7 tỷ đồng tăng 58,7% so cùng kỳ.
Riêng Phú Quốc có 316.776 lượt, tăng 36,6% so với cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 31.049 lượt, tăng 82,7% so cùng kỳ. Doanh thu đạt 367,3 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ.
Lũy kế 8 tháng Du lịch Kiên Giang ước đón 4.484.458 lượt khách tham quan, tăng 6,5% so cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế 257.976 lượt, tăng 23,3% so cùng kỳ. Doanh thu đạt 3.073,9 tỷ đồng, tăng 24% so cùng kỳ.

 

 

 

Chỉ tiêu

Thực

hiện

tháng

7

Ước

TH

Tháng

8

Lũy kế từ

đầu năm

Thực

hiện

So với

cùng kỳ

(%)

I. Tổng số lượt khách (lượt)

748.330

569.128

4.484.458

106,5

           Khách quốc tế (lượt)

30.434

34.430

257.976

123.3

   Trong đó: Phú Quốc(lượt)

431.714

316.776

2.029.327

105.9

           Khách quốc tế (lượt)

26.945

31.049

222.832

125,0

1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt)

447.417

267.397

2.500.583

106,0

2. Khách lưu trú du lịch (lượt)

300.913

301.731

1.983.875

107,0

II. Thời gian lưu trú bình quân(ngày/khách)

1,8

1,8

1,7

105,5

           Khách quốc tế (ngày/khách)

2,2

2,2

2,4

100,3

III. Doanh thu (tỷ đồng)

414,7

456,7

3.073,9

124,0

           Trong đó: Phú Quốc(tỷ đồng)

334,8

367,3

2.548,3

122,5

IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở)

482

482

482

112,9

                 Số phòng (phòng)

13.849

13.849

13.849

129,2

P.QLDL