Cổng thông tin điện tử Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang

Thống kê du lịch

Xem với cỡ chữAA

KHÁCH DU LỊCH ĐẾN KIÊN GIANG THÁNG 9 NĂM 2017

(19:35 | 25/09/2017)

Trong tháng 9/2017, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 381.465 lượt, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, khách quốc tế 24.831 lượt, tăng 31,7% so cùng kỳ; khách tham quan khu, điểm du lịch 174.946 lượt, tăng 7,7% so với cùng kỳ. Khách lưu trú 206.519 lượt, tăng 0,2% so với cùng kỳ. Doanh thu 407,2 tỷ đồng tăng 46% so cùng kỳ.
Riêng Phú Quốc có 200.810 lượt khách tham quan du lịch, tăng 21,1% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 22.865 lượt, tăng 42,9% so cùng kỳ. Doanh thu đạt 351,9 tỷ đồng, tăng 47,9% so với cùng kỳ.
Lũy kế 9 tháng Du lịch Kiên Giang ước đón 4.886.787 lượt khách tham quan, tăng 6,7% so cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế 279.149 lượt, tăng 22,4% so cùng kỳ. Doanh thu đạt 3.431,5 tỷ đồng, tăng 24,4% so cùng kỳ.
 

 

 

Chỉ tiêu

Thực

hiện

tháng

8

Ước

TH

Tháng

9

Lũy kế từ

đầu năm

Thực

hiện

So với

cùng kỳ

(%)

I. Tổng số lượt khách (lượt)

589.992

381.465

4.886.787

106,7

           Khách quốc tế (lượt)

30.772

24.831

279.149

122,4

   Trong đó: Phú Quốc(lượt)

351.745

200.810

2.265.106

108,8

           Khách quốc tế (lượt)

28.351

22.865

242.999

125,1

1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt)

361.409

174.946

2.769.541

109,8

2. Khách lưu trú du lịch (lượt)

228.583

206.519

2.117.246

102,8

II. Thời gian lưu trú bình quân(ngày/khách)

1,7

1,8

1,7

105,5

           Khách quốc tế (ngày/khách)

2,1

2,1

2,4

99,2

III. Doanh thu (tỷ đồng)

407,1

407,2

3.431,5

124,4

           Trong đó: Phú Quốc(tỷ đồng)

340,9

351,9

2.873,9

124,9

IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở)

490

490

490

114,8

                 Số phòng (phòng)

14.159

14.159

14.159

132,1

P.QLDL