Cổng thông tin điện tử Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang

Thống kê du lịch

Xem với cỡ chữAA

KHÁCH DU LỊCH ĐẾN KIÊN GIANG THÁNG 10 NĂM 2017

(18:40 | 14/10/2017)

Trong tháng 10/2017, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 376.854 lượt, tăng 4,7 % so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, khách quốc tế 17.286 lượt, giảm 9,2% so cùng kỳ; khách tham quan khu, điểm du lịch 155.857 lượt, tăng 2,8% so với cùng kỳ. Khách lưu trú 203.896 lượt, tăng 6,5% so với cùng kỳ. Doanh thu 307,9 tỷ đồng, tăng 4,3% so cùng kỳ.
Riêng Phú Quốc có 190.977 lượt khách tham quan du lịch, tăng 1,4% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 15.371 lượt, giảm 5,2% so cùng kỳ. Doanh thu đạt 276,4 tỷ đồng, tăng 5,3% so với cùng kỳ.
Lũy kế 10 tháng Du lịch Kiên Giang đón ước đạt 5.287.167 lượt, tăng 7% so cùng kỳ, trong đó, khách quốc tế 289.702 lượt, tăng 17,2% so cùng kỳ. Doanh thu đạt 3.626,3 tỷ đồng, tăng 18,7% so cùng kỳ.

 

 

 

Chỉ tiêu

Thực

hiện

tháng

9

Ước

TH

Tháng

10

Lũy kế từ

đầu năm

Thực

hiện

So với

cùng kỳ

(%)

I. Tổng số lượt khách (lượt)

404.991

376.854

5.287.167

107,0

           Khách quốc tế (lượt)

18.098

17.286

289.702

117,2

   Trong đó: Phú Quốc(lượt)

193.347

190.977

2.448.620

107,8

           Khách quốc tế (lượt)

15.994

15.371

251.499

119,5

1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt)

184.626

155.857

2.935.078

109,8

2. Khách lưu trú du lịch (lượt)

202.319

203.896

2.216.029

103,3

II. Thời gian lưu trú bình quân(ngày/khách)

1,6

1,6

1,6

103,0

           Khách quốc tế (ngày/khách)

2,5

2,4

2,4

100,2

III. Doanh thu (tỷ đồng)

293,9

307,9

3.626,3

118,7

           Trong đó: Phú Quốc(tỷ đồng)

261,5

276,4

3.059,8

119,3

IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở)

490

490

490

113,2

                 Số phòng (phòng)

14.159

14.159

14.159

127,3

Phòng QLDL