Cổng thông tin điện tử Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang

Thống kê du lịch

Xem với cỡ chữAA

KHÁCH DU LỊCH ĐẾN KIÊN GIANG THÁNG 12 NĂM 2017

(14:15 | 18/12/2017)

Trong tháng 12 năm 2017, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 414.290 lượt, tăng 21,8 % so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, khách quốc tế 35.213 lượt, tăng 8,2% so cùng kỳ; khách tham quan khu, điểm du lịch 131.400 lượt, giảm 6,2% so với cùng kỳ. Khách lưu trú 253.600 lượt, tăng 41,6% so với cùng kỳ. Doanh thu 460,5 tỷ đồng tăng 53,7% so cùng kỳ.


Riêng Phú Quốc có 262.000 lượt khách tham quan du lịch, tăng 41,7% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 29.900 lượt, tăng 0,2 % so cùng kỳ. Doanh thu đạt 416,6 tỷ đồng, tăng 60,1% so với cùng kỳ.


Lũy kế 12 tháng Du lịch Kiên Giang đón ước đạt 6.079.179 lượt, tăng 7,8% so cùng kỳ, trong đó khách quốc tế 368.207 lượt, tăng 18,9% so cùng kỳ. Doanh thu đạt 4.582,4 tỷ đồng, tăng 24,8% so cùng kỳ. 


Lũy kế Phú Quốc có 2.963.395 lượt khách tham quan du lịch, tăng 11,8% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 318.543 lượt, tăng 19,1 % so cùng kỳ. Doanh thu đạt 3.955,9 tỷ đồng, tăng 27,6% so với cùng kỳ.

 

 

 

Chỉ tiêu

Thực

hiện

tháng

11

Ước

TH

Tháng

12

Lũy kế từ

đầu năm

Thực

hiện

So với

cùng kỳ

(%)

I. Tổng số lượt khách (lượt)

375.760

414.290

6.079.179

107,8

           Khách quốc tế (lượt)

34.258

35.213

368.207

118,9

   Trong đó: Phú Quốc(lượt)

221.919

262.000

2.963.395

111,8

           Khách quốc tế (lượt)

29.564

29.900

318.543

119,1

1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt)

102.001

131.400

3.165.053

107,1

2. Khách lưu trú du lịch (lượt)

245.202

253.600

2.716.612

107,9

II. Thời gian lưu trú bình quân(ngày/khách)

1,7

1,8

1,7

103,4

           Khách quốc tế (ngày/khách)

2,5

2,5

2,4

100,3

III. Doanh thu (tỷ đồng)

446,9

460,5

4.582,4

124,8

           Trong đó: Phú Quốc(tỷ đồng)

416,6

426,2

3.955,9

127,6

IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở)

506

506

506

115,0

                 Số phòng (phòng)

14.739

14.739

14.739

133,1

Trần Linh