Cổng thông tin điện tử Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang

Thống kê du lịch

Xem với cỡ chữAA

KHÁCH DU LỊCH ĐẾN KIÊN GIANG THÁNG 01 NĂM 2018

(22:18 | 17/01/2018)

Trong tháng 01 năm 2018, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 425.406 lượt, tăng 9,4 % so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, khách quốc tế 41.795 lượt, tăng 8,2% so cùng kỳ; khách tham quan khu, điểm du lịch 142.563 lượt, giảm 32,2% so với cùng kỳ. Khách lưu trú 253.166 lượt, tăng 53,5% so với cùng kỳ. Doanh thu 528 tỷ đồng tăng 42,8% so cùng kỳ.


Riêng Phú Quốc có 259.739 lượt khách tham quan du lịch, tăng 51% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 34.885 lượt, tăng 9,2 % so cùng kỳ. Doanh thu đạt 491 tỷ đồng, tăng 57,6% so với cùng kỳ.
 

 

 

Chỉ tiêu

Thực

hiện

tháng

12/2017

Kế

hoạch

2018

Năm 2018

Ước

TH

Tháng 01

So với

cùng kỳ

(%)

I. Tổng số lượt khách (lượt)

414.290

7.100.000

425.406

109,4

           Khách quốc tế (lượt)

35.213

430.000

41.795

108,2

   Trong đó: Phú Quốc(lượt)

262.000

3.400.000

259.739

151,0

           Khách quốc tế (lượt)

29.900

365.000

34.885

109,2

1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt)

131.400

3.950.000

142.563

67,8

2. Khách lưu trú du lịch (lượt)

253.600

2.935.000

253.166

153,5

II. Thời gian lưu trú bình quân(ngày/khách)

1,8

1,7

1,8

96,2

           Khách quốc tế (ngày/khách)

2,5

2,8

3,0

113,4

III. Doanh thu (tỷ đồng)

460,5

5.900

527,9

142,8

           Trong đó: Phú Quốc(tỷ đồng)

426,2

4.850

491

157,6

IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở)

506

700

508

115,5

                 Số phòng (phòng)

14.739

18.000

15938

144,0

PQLDL