Cổng thông tin điện tử Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang

Thống kê du lịch

Xem với cỡ chữAA

KHÁCH DU LỊCH ĐẾN KIÊN GIANG THÁNG 02 NĂM 2018

(07:25 | 13/02/2018)

Trong tháng 02 năm 2018, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 667.894 lượt, tăng 4,3 % so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, khách quốc tế 61.131 lượt, tăng 62,8% so cùng kỳ; khách tham quan khu, điểm du lịch 451.061 lượt, tăng 7,5% so với cùng kỳ. Khách lưu trú 201.591 lượt, giảm 2,09% so với cùng kỳ. Doanh thu 615,8 tỷ đồng tăng 65,5% so cùng kỳ.


Riêng Phú Quốc có 253.334 lượt khách tham quan du lịch, tăng 21,6% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 55.615 lượt, tăng 70,8 % so cùng kỳ. Doanh thu đạt 586 tỷ đồng, tăng 79,2% so với cùng kỳ.
 

 

 

Chỉ tiêu

Thực

hiện

tháng

01/2018

Ước TH

Tháng 02

2018

Lũy kế từ đầu năm

 

Thực

hiện

So với

cùng kỳ

(%)

I. Tổng số lượt khách (lượt)

386.750

66.894

1.054.644

102,5

           Khách quốc tế (lượt)

58.971

61.131

120.102

157,7

   Trong đó: Phú Quốc(lượt)

238.767

253.334

492.101

129,4

           Khách quốc tế (lượt)

53.430

55.615

108.045

167,5

1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt)

176.153

451.061

627.214

99,6

2. Khách lưu trú du lịch (lượt)

197.097

201.591

398.688

107,0

II. Thời gian lưu trú bình quân(ngày/khách)

2,4

2,4

2,4

140,4

           Khách quốc tế (ngày/khách)

3,1

3,8

3,4

132,2

III. Doanh thu (tỷ đồng)

499,8

615,8

1.115,6

150,6

           Trong đó: Phú Quốc(tỷ đồng)

467,6

586,4

1.054,1

166,2

IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở)

508

508

508

112,4

                 Số phòng (phòng)

15.938

15.938

15938

141,3

PQLDL