Cổng thông tin điện tử Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 3

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
204/SDL-QLDL Ban Tổ Chức Công văn điều hành Văn hóa, Thể thao, Du lịch Về việc tham gia liên hoan ẩm thực Tây Bắc 02/08/2017
09/2017/QH14 Quốc hội Luật Du lịch LUẬT DU LỊCH 19/06/2017
08/2014/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Các lĩnh vực khác Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Kiên Giang : Về việc quy định mức chi cho công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 20/01/2014